متهم به قتل در دادگاه: غیرتی شدم و مردی را که با مادرم رابطه داشت کشتم!

پسری جوان که مردی میانسال را به تصور رابطه با مادرش کشته ‌است، ادعا می‌کند غیرتی شده و دست به قتل زده است.

به گزارش جهان مانا، زنی یک سال قبل به پلیس گزارش داد همسرش گم شده ‌است. این زن گفت: شوهرم به نام فریدون با ماشین مسافرکشی می‌کند. او صبح از خانه بیرون رفته و دیگر نیامده ‌است.

پلیس در ردیابی‌هایی که انجام داد به یک شماره تماس رسید و متوجه شد آخرین بار فریدون با زنی به نام نرگس تماس داشته است. نرگس بازداشت شد و اعتراف کرد پسرش ماهان مرتکب قتل شده ‌است. او گفت: من فریدون را برای اینکه ماشینش را به پسرم بفروشد به خانه بردم و وقتی آنها صحبت می‌کردند، به دستشویی رفتم. زمانی که برگشتم متوجه شدم پسرم فریدون را کشته ‌است.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی اولیای‌ دم درخواست قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.

سپس ماهان در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد به خاطر غیرتش دست به قتل زده ‌است. او گفت: مادرم فردی را به خانه آورد تا من ماشینش را بخرم. وقتی که توافق کردیم به پارکینگ رفتم تا از داخل ماشین خودم مدارک را بردارم و قولنامه بنویسیم. وقتی وارد خانه شدم دیدم مادرم و فریدون در شرایط خیلی بدی هستند. برای همین عصبانی شدم. مادرم را به اتاق هل دادم و در را بستم و بعد هم با سیم شارژر فریدون را به قتل رساندم.

متهم گفت: من غیرتی شدم و به خاطر غیرتم دست به قتل زدم.

در ادامه مادر ماهان که متهم به معاونت در قتل است در جایگاه قرار گرفت و گفت: من با پسرم زندگی می‌کردم و هر روز سر کار می‌رفتم. چند باری سوار ماشین فریدون شدم و متوجه شدم آدم مطمئنی است بنابراین هر روز از او می‌خواستم من را به محل کارم برساند و بعد به خانه برمی‌گشتم. چند روز قبل از حادثه گفت قصد دارد ماشینش را بفروشد و ماشین تازه‌ای بخرد. من هم او را به پسرم معرفی کردم چون پسرم دنبال ماشین بود. روز حادثه وقتی فریدون به خانه ما آمد، پسرم و فریدون با هم صحبت کردند، بعد من به دستشویی رفتم وقتی برگشتم متوجه شدم پسرم فریدون را کشته‌ است.

این زن در پاسخ به ادعای پسرش درباره رابطه گفت: من با فریدون هیچ رابطه‌ای نداشتم و این اتهام را قبول نمی‌کنم؛ ولی پسرم من را به داخل اتاق انداخت و بعد هم فریدون را کشت. من از ترسم به پسرم در حمل جسد کمک کردم؛ اما دستی در قتل نداشتم و نمی‌دانم انگیزه درگیری چه بود.

با پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

 

دیدگاه