جنایت در خیابان گاندی تهران با 19ضربه چاقو/ متهم به قتل: به من گفت به خواستگاری ام پاسخ منفی می دهد؛ حدس زدم پای فرد دیگری در میان است

خواستگاری که با پاسخ منفی دختر مورد علاقه اش مواجه شده بود، او را با ضربات چاقو به قتل رساند.

به گزارش جهان مانا،  ۱۱ ظهر ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ اهالی یکی از خیابان‌های محله گاندی صدای مشاجره زن و مرد جوانی را می‌شنوند.

در جریان این درگیری، مرد جوان با چاقو به زن ضربه وارد می‌کند و بعد از آنجا فرار می‌کند.

زن جوان به دلیل شدت جراحات جانش را از دست می‌دهد.

اظهارات متهم ۳۵ ساله را میخوانید:

روز حادثه به مقابل خانه‌اش رفتم و از او خواستم گوشی تلفن همراهش را بدهد تا آن را بررسی کنم. تصور می‌کردم اگر پای شخص سومی در این میان باشد، بی‌شک پیام‌ها یا تماس‌هایش را در گوشی می‌بینم، اما او نمی‌خواست تلفنش را ببینم و زمانی که گوشی او را به زور گرفتم تا چند خیابان آن طرف‌تر دنبالم آمد. نمی‌دانم چه شد که چاقو کشیدم.

پلیس می‌گوید که ۱۹ ضربه چاقو به بدن او وارد کردم. آن زمان چون حالم را نمی‌فهمیدم، به یاد ندارم چند ضربه زدم.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار