کشف ۳ کیلو شیشه در هندوانه‌های اهدایی به زندان + عکس

داخل هندوانه های اهدایی به یک زندان، ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف میشود!

به گزارش جهان مانا، یکی از زندانیان اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندان اصفهان که در مرخصی بوده است، نسبت به اهدای حدود ۳ تـن هندوانه برای مصرف زندانیان اقدام و آن را وارد اردوگاه می‌کند.

در زمان تخلیه بار هندوانه اهدایی در انبار اردوگاه و حین بازرسی کارکنان یگان حفاظت زندان به یکی از هندوانه‌ها مشـکوک می‌شوند.

بعد از شکافتن این هندوانه از داخل آن مقدار ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صـــورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار