ترافیک در خیابان ولیعصر به خاطر رفتن روی جدول یک خودرو + عکس

یک خودروی ال نود وقتی روی جدول کنار خیابان منحرف شد، محور چرخش هم شکست و این اتفاق ها باعث شد تا خیابان لیعصر شاهد ترافیک سنگینیی شود.

به گزارش جهان مانا، خودرو سواری L90 بعد از انحراف روی جدول کنار خیابان، دچار شکستگی محور چرخ و باعث بسته شدن بخشی از خط ویژه خیابان ولیعصر شد. خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارتی جانی به همراه نداشت. 

 

دیدگاه