جنجال مزارع خشخاش در کرمان!

استان کرمان در دهه ۱۳۲۰ نقش مهمی در کشت انبوه و عمل آوری تریاک داشت.

به گزارش جهان مانا، هشت دهه پیش کشت خشخاش و عمل‌آوری تریاک برای مصارف دارویی در استان کرمان جایگاه مهمی در چرخه کشاورزی این استان داشت.

روزنامه اطلاعات ۸ تیر ۱۳۲۳ گزارشی از مشاهدات یک مخبر از این مدل کشاورزی در استان کرمان منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکسی از شهر کرمان در همان سال‌ها تماشا کنید.

212050_617

عکس قدیمی از ایران قدیم

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار