محتویات عجیب داخل بدن بیگانگان فضایی! + عکس

دانشمندان مکزیکی امروز از دو جسد رونمایی کردند و این اجساد را اجساد «بیگانگان فضایی» توصیف کردند.

دو نمونه کوچک مومیایی شده در اولین جلسه کنگره مکزیک در خصوص بشقاب پرنده‌ها در روز سه‌شنبه به نمایش گذاشته شد.

موجودات فضایی

اجساد ادعایی موجودات فضایی در پرو در سال ۲۰۱۷ کشف شد و گمان می‌رود بین ۷۰۰ تا ۱۸۰۰ سال قدمت داشته باشند. آنها فقط سه انگشت و سر دراز داشتند.

موجودات فضایی

عکس‌های اشعه ایکس از «بیگانگان» نیز نشان داده شد و کارشناسان می‌گویند که در داخل بدن یکی از اجساد تخم‌هایی کشف شده‌است.

 

دیدگاه