ماجرای دزدیده شدن مغز انیشتین چیست؟ + فیلم

این داستان درباره انیشتین دانشمند مشهور معاصر وجود دارد که مغز او پس از مرگش برای بررسی های علمی دزدیده شد. در این ویدیو به این موضوع پرداخته شده است.

دیدگاه