نام «بحر فارس» در نقشه ۷۵۰ ساله کره زمین + عکس

نقشه ۷۵۰ ساله از کره زمین به زبان فارسی وجود دارد که در آن خلیج فارس ، با نام «بحر فارس» ذکر شده است.

به گزارش جهان مانا، این نقشه از کتاب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات” برداشته شده که حدود ۷۵۰ سال پیش توسط ذکریای قزوینی به رشته تحریر در آمده است .

اصل این کتاب از ایران به سرقت رفته واکنون در موزه مونیخ نگهداری میشود.


 

دیدگاه