نسخه‌ سه‌بعدی تلگرام ساخته می‌شود!

حجم ویدیو: ۲.۵۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۱ دانلود ویدیو

تلگرام باز هم با ارایه یک ابتکار تازه، نشان داد از دیگر اپلیکیش های پیام رسان ، چندین گام جلوتر است.

به گزارش جهان مانا، مدیرعامل تلگرام تأیید کرده است که نسخه‌ی سه‌بعدی این پیام‌رسان ساخته می‌شود. او همچنین ویدیویی از تلگرامِ جدید منتشر کرده است

پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در پست جدیدش دمویی از کار با اپ بهینه شده تلگرام برای هدست واقعیت ترکیبی اپل Vision Pro به نمایش گذاشته است.

دیدگاه