آزادی بعد از قرنطینه

کودکان اسپانیایی از روز گذشته و پس از هفته‌ها قرنطینه اجباری به خاطر شیوع کرونا، اجازه یافتند از خانه خارج شوند.

در همین راستا، کیلیان پسر ۶ ساله‌ای که خوشحال از برطرف شدن محددیتها برای کودکان است، با ماسک بر صورت در حال پرش از نیمکت است. / رویترز

دیدگاه