کعبه در دوران کرونا

تداوم شیوع کرونا در جهان باعث شده تا دربهای مسجدالحرام در مکه مکرمه همچنان به روی زائران بسته باشد.

.

دیدگاه