آماده سازی اسکار

در فرایند آماده سازی تجهیزات مراسم اسکار ، کارگری در حال جابجایی مجسمه هایی است که نمونه کوچکتر آنها به برگزیدگان این فستیوال سینمای جهان اهدا خواهد شد. / عکس : رویترز

دیدگاه