گورستان کرونایی‌ها

کشیش پرویی در حال انجام مراسم به خاکسپاری مردی در گورستانی در شهر کماس است که در اثر کرونا درگذشته است. / عکس از AP

دیدگاه