کار در جوار کوه ناآرام

روستاییان در روستای سوماترای شمالی در کشور اندونزی در حالی مشغول به کار روی زمین خود هستند که کوه آتشفشانی سینابونگ ( Sinabung ) فعال شده است.

دیدگاه