طوفان در کاخ کنگره آمریکا

معترضین و طرفداران دونالد ترامپ با یورش به ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن، خواستار عدم تایید بایدن به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری 2020 شدند.

دیدگاه