آغاز واکسیناسیون کارکنان آرامستان‌های اهواز

واکسیناسیون کارکنان سازمان آرامستان‌های اهواز، پنجشنبه (۵ فروردین) در گلزار شهدای اهواز انجام شد. در مرحله نخست تعداد ۱۰۰ نفر از پاکبانان و کارکنان سازمان آرامستان‌های اهواز دوز اول واکسن پیشگیری از کرونا را دریافت کردند.

دیدگاه