تکذیب یک ادعای موشکی و نظامی علیه دولت روحانی

وزیر دفاع دولت اول روحانی ادعاهای موشکی را رد کرد .

به گزارش جهان مانا، حسین دهقان، در توئیتی نوشت؛

برخی ادعا می کنند دولت روحانی درصدد از بین بردن توان موشکی کشور در خلال برجام بود. اما این موضوع واقعیت ندارد.

در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی، وزیر دفاع بودم. در همین دوره توان نظامی و قدرت موشکی کشور به سرعت توسعه پیدا کرد.

دیدگاه