سردبیر رادیو اسراییل:تحریم‌ ایران فایده‌ ندارد، حمله نظامی کنید!

منشه امیر، کارمند اینترنشنال و سردبیر رادیو اسراییل خواهان حمله نظامی به ایران شد!

 

منشه امیر، کارمند اینترنشنال و سردبیر رادیو رژیم اسراییل ضمن اعتراف صریح به بازدارندگی بمب اتمی برای حفظ تمامیت ارضی ایران، گفت:اگر ایران فقط اعلام کند که بمب اتم ساخته است بدون آن که حتی بخواهد از آن استفاده کند، قدرت بازدارنده‌ای به وجود می‌آورد که دیگر هیچ کشوری جرأت حمله به آن را نخواهد کرد!

 

 

دیدگاه