کیهان: چرا بی‌بی‌سی عربی مجری محجبه دارد و بی‌بی‌‍سی فارسی ندارد؟

روزنامه کیهان به مقایسه پوشش برخی مجری های بی بی سی فارسی و عربی پرداخت.

این روزنامه نوشت: آیا تا حال فکر کرده‌اید که چرا بی‌بی‌سی عربی، گوینده محجبه دارد، اما در فارسی و ایران‌اینترنشنال و بقیه شبکه‌های فارسی زبان معاند با جمهوری اسلامی با همه ادعا‌هایی که برای پوشش اختیاری دارند یک مجری محجبه وجود ندارد؟

دلیل آن این است که سیاست این شبکه برای کشور‌های عربی اساسا چالش حجاب و بی‌حجابی نیست، ولی سیاستگذاری این شبکه‌ها در قبال جمهوری اسلامی خیلی عمیق و اساسی است.

 

دیدگاه