سخنگوی طالبان: پس از تصویب قانون اساسی کابینه رسمی اعلام خواهد شد

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت پس از تصویب قانون اساسی، تکمیل شدن برخی مسائل در حکومت‌داری و ایجاد یک شورا، کابینه رسمی اعلام خواهد شد.

 ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت: «قانون ما تاکنون اجرا شده است اما در شوراها هنوز بحث بر روی آن جریان دارد. در صورتی که قانون اساسی نهایی شود موضوعات تمام بخش‌های حکومت‌داری احیا می‌شود.»

سخنگوی طالبان تاکید کرد سرپرست‌وزیران کابینه کنونی از صلاحیت کامل برخوردار هستند و هیچ مانعی در برابر کارهای حکومت‌داری آنان وجود ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: «اینجا دو مسئله مطرح است. این موضوع که اجرایی شدن حکومت‌داری چگونه پیش می رود و دیگری این که تمام ادارات مسئولانه به فعالیت‌ ادامه می‌دهد.»

برخی کارشناسان مسائل سیاسی، رسمی شدن کابینه را برای پیشرفت کار در وزارت‌ها و بقای یک نظام مهم می‌دانند.

سیدقریب‌الله سادات، کارشناس مسائل سیاسی گفت: «اگر حکومت رسمی نباشد در صورت بروز مناقشات میان کشورها یا درباره قراردادها و مسائل دیگر نمی توان کاری کرد. »

پس از اعلام کابینه موقت در شانزدهم شهریور سال ۱۴۰۰ حضور نداشتن زنان در کابینه کنونی طالبان نیز بحث برانگیز بوده است. در حال حاضر ۱۹ وزارتخانه در کشور از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

 

دیدگاه