جان 7 هزار نفر در بیمارستان غزه در خطر است

بیش از 7 هزار نفر در بیمارستان شفا که توسط اسرائیل محاصره شده با خطر مرگ روبرو هستند

 

به گزارش جهان مانا ، دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که بیش از 7 هزار آواره، بیمار و نیروهای کادر درمان به علت کمبود آب و غذا در بیمارستان شفا که توسط اسرائیل محاصره شده است با خطر مرگ روبرو هستند.

 

 

دیدگاه