اینفوگرافی/ چالش‌های حسن روحانی در ۱۰ سال گذشته

حسن روحانی رییس دولتهای یازده و دوازده، نه تنها در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری با چالشهای متعددی مواجه شد بلکه در دو سال گذشته نیز بی چالش نبوده است که اینفوگرافی آن را در ادامه می‌بینید.

دیدگاه