کنایه محمود صادقی به رقیب نداشتن رئیسی در انتخابات خبرگان

نماینده سابق مجلس از جابجاکردن کاندیدا‌های مجلس خبرگان رهبری از استانی به استان دیگر انتقاد کرد.

 

به گزارش جهان مانا، محمود صادقی، نماینده سابق مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با جابجاکردن کاندیدا‌های مجلس خبرگان رهبری از استانی به استان دیگر نه تنها فضاحت غیر رقابتی بودن انتخابات از بین نمی‌رود، بلکه نمود بیشتری پیدا می‌کند.

 

دیدگاه