احضار سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه ایران

در پی تداوم اتهام زنی های رژیم انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، سایمون شرکلیف، سفیر انگلیس در تهران، بعد از ظهر امروز از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.

به گزارش جهان مانا، در این احضار، مدیر کل غرب اروپا ضمن غیر قانونی دانستن تحریم های انگلیس به بهانه های واهی،اتهام زنی مقامات انگلیسی را بی پایه و بی اساس خوانده و به شدت محکوم کرد.

مدیرکل غرب اروپا جو سازی های جاری دولت انگلیس علیه کشورمان را حلقه دیگری از  اقدامات غیر سازنده و مخرب در قبال جمهوری اسلامی ایران دانسته و تصریح کرد که اینگونه فضاسازی ها محکوم به شکست است.

مدیر کل غرب اروپا افزود این، طنز تلخ تاریخی است کشوری که خود بانی و حامی گروه های سازمان یافته تروریستی، قاچاق مواد مخدر و باندهای تبهکار است، بخواهد به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وفادار و صادق آن که در صف اول مبارزه با جرائم سازمان یافته هستند، اتهام زنی کند.

سفیر انگلیس نیز در پاسخ اظهار داشت مراتب را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.

 

منبع: ایرنا
دیدگاه