من‌‌وتو تعطیل شد/ آخرین تصویر این شبکه که پخش شد

شبکه تلویزیونی منوتو با پخش برنامه «سکانس آخر» پس از ۱۴ سال، خداحافظی و به کار خود پایان داد.

شبکه منوتو به صورت رسمی به تمامی فعالیت‌های خود پایان داد و تعطیل شد.

منوتو

دیدگاه