گروسی: ایران سرعت تولید اورانیوم را کاهش داد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.

به گزارش جهان مانا، رافائل گروسی افزود: کمی کاهش [در سرعت تولید اورانیوم ۶۰ درصدی] مشاهد می‌شود. آنها هنوز دارند به ذخایر خود اضافه می‌کنند اما با سرعتی آهسته‌تر.

دیدگاه