ابراهیم یزدی: امام خمینی نقش هادی ملت را خواهد داشت

روزنامه کیهان در تاریخ 14 بهمن 57 مصاحبه دکتر ابراهیم یزدی با بی بی سی را به عنوان «یکی از اطرافیان آیت‌الله خمینی» منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا، طبق خبر کیهان، دکتر یزدی در این مصاحبه گفت که هدف آیت‌الله خمینی رضایت و آسایش ملت است. به گفته وی، مردم خواهان آنند تا به‌ جای رژیم غیرقانونی، دولت موقتی سر کار آید که کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر عهده گیرد؛ آنگاه انتخابات عمومی برگزار خواهد شد و قدرت از دولت موقت به نمایندگان منتخب مردم منتقل خواهد شد.

 

دکتر یزدی گفت که آیت‌الله نقش هادی ملت را خواهد داشت.

از وی درباره دولت فعالی و ارتش سوال شد که یزدی گفت: اگر دولت و ارتش عاقل باشند، تسلیم اراده ملت خواهند شد.

یزدی امام خمینی نقش ملت را خواهد داشت

دیدگاه