محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا:

نسل جوان مدام می‌پرسند چرا انقلاب کردید؟ چه نداشتید یا چه کم داشتید؟

فعال سیاسی اصولگرا نوشت: مکررا با این سوال نسل جوان مواجهم. در مترو، در اتوبوس، در خیابان ، در مهمانی‌ها و حتی در خانه خودم با این پرسش اعتراض‌امیز روبرو می‌شوم که چرا انقلاب کردید؟

 

به گزارش جهان مانا، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

مکررا با این سوال نسل جوان مواجهم. در مترو، در اتوبوس، در خیابان ، در مهمانی‌ها و حتی در خانه خودم با این پرسش اعتراض‌امیز روبرو می‌شوم که چرا انقلاب کردید؟ چه نداشتید یا چه کم داشتید و...؟

دوست دیرین و دانشمند و دوست داشتنی‌ام علی‌زمانیان به این پرسش، جوابی کوتاه داده که به خواندنش می‌ارزد:

وقتی می‌شنوم به نسل اول انقلاب اعتراض می کنند و از آن‌ها می‌پرسند:"چرا انقلاب کردید؟"در واقع من این گونه می‌شنوم که: آهای نسل انقلاب، تو حق اعتراض نداشتی، حق استفاده از مشارکت سیاسی نداشتی. اصلا تو حق نداشتی در ساختن سرنوشتت دخالت کنی.

و سپس از خودم می‌پرسم که اعتراض و مشارکت و دخالت در سرنوشت،‌ آیا حق هر انسانی و همه‌ی انسان‌ها نیست؟ اگر هست چرا به نسل اول انقلاب اعتراض می‌کنیم که چرا انقلاب کردید؟

 

دیدگاه