عنابستانی، نماینده‌ای که به سرباز سیلی زد رای نیاورد

مهر نوشت: علی اصغر عنابستانی که بخاطر سیلی زدن به یک سرباز معروف شد از راهیابی به مجلس در این انتخابات بازمانده است.

به گزارش جهان مانا، نتیجه شمارش آراء انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه سبزوار، به نفع بهروز محبی و محمدرضا محسنی ثانی تمام شده و عنابستانی در این دوره رأی نیاورد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار