طعنه آذری جهرمی به دولت رییسی: عجب شرایط قاراشمیشی است اسماعیل!

آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی سیاست های اقتصادی دولت رییسی را مورد نقد قرار داد‌.

آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

۱.دولت برای کنترل نرخ ارز و در نتیجه آن کنترل تورم، به هر مسافر خارج از کشور، بیست میلیون تومان یارانه می دهد.

۲.دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز، در تعیین حداقل حقوق ۱۵ میلیونی کارگران، دارای چالش است و آن را مناسب نمیداند.

منافع کنترل نرخ ارز و تورمشان هم منفعتی برای مستضعفین ندارد!

بله عزیزان تازه از راه رسیده، اداره دولت با شعار دادن متفاوت است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار