شنیده شدن صدای انفجار در استان اصفهان

فارس نوشت: برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر قهجاورستان در شمال غرب اصفهان خبر می‌دهند.

به گزارش جهان مانا، هنوز علت این صداها مشخص نیست و پیگیری‌ها تا مشخص شدند دقیق این حادثه ادامه دارد.

شهر قهجاورستان در نزدیکی فرودگاه اصفهان و پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی ارتش واقع است.

دیدگاه