شیخ حسین انصاریان‌: نماز جماعت در کشور به خط پایان رسیده است

حاج حسین انصاریان‌ در مراسم سالگرد آیت‌الله بروجردی گفت: نماز جماعت در کشور به خط پایان رسیده است.

به گزارش جهان مانا، وی افزود: به چهارتا مسجد اطراف حرم‌ها نگاه نکنید، در بسیاری از شهرها درب مساجد بسته است.

حاج حسین انصاریان همچنبن تصریح کرد: شیرین‌تر از انبیاء و ائمه‌ هدی و فقهای واجدالشرایط‌ در عالم نبوده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار