برگزاری نماز جماعت پشت سر احمدی‌نژاد!

تصاویری قدیمی از مراسم ازدواج پسر محمود احمدی نژاد با دختر اسفندیار رحیم مشایی در فضای مجازی بازنشر پیدا کرده است که در آن نماز جماعت به امامت رئیس جمهور سابق بر پا شد.

60227886022789

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار