بالاترین و کمترین رای در مرحله دوم انتخابات مجلس برای کدام نماینده است؟

بررسی آمار نهایی منتشر شده نشان می دهد که کمترین رأی کسب شده در این مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم برای رحیم کریمی از حوزه انتخابیه سمیرم با ۱۳.۶۵۵ رأی بوده است.

به گزارش جهان مانا، همچنین بیژن نوباوه وطن ۲۷۱.۰۹۴ رأی کسب کرده است و به عنوان نفر اول تهران در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم وارد بهارستان شد.

خاطرنشان میشود میزان مشارکت در انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم، کمترین میزان در طول این 44 سال بوده است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار