پیام های دو چهره اصلاح طلب در زیرنویس شبکه خبر!

پیام های عباس آخوندی و آذرمنصوری دو چهره و فعال سیاسی اصلاح طلب، در خصوص سانحه سقوط بالگرد حامل رییسی و همراهانش در شبکه خبر زیرنویس شد که تصاویر آن را می بینید.

زیرنویس پیام آذر منصوری در شبکه خبر

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار