تشکیل جلسه در شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی امروز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و در این جلسه همه اعضا شرکت کردند.

دیدگاه