ثیت‌نام وزیر ارشاد با همراهی میثم نیلی برادر داماد رییسی + عکس

در چهارمین روز ثبت نام ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت رییسی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.

به گزارش جهان مانا، محسن منصوری معاون اجرایی دولت، اسماعیلی را همراهی می‌کند.

همچنیگ میثم نیلی نیز همراه منصوری معاون اجرایی مرحوم رییسی نیز، جزو همراهان اسماعیلی است.

میثم نیلی مدیرمسئول سایت رجانیوز و برادر داماد رییسی است.

میثم نیلی برادر داماد رییسی و منصوری معاون اجرایی ریسی در وزارت کشورمیثم نیلی برادر داماد رییسی و منصوری معاون اجرایی ریسی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار