زاکانی حرفش درباره قرارداد شهرداری با چین را ناتمام گذاشت

وقتی زاکانی درحال صحبت بود، گفت «قرارداد چین هم عرض کردم»؛ اما حرفش را ادامه نداد و به نوعی سخنش را خورد. قرارداد شهرداری با چینی ها برای واردات اتوبوس و تاکسی برای تهران با انتقادات زیادی روبرو شده است.

به گزارش جهان مانا ، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در بخش دوم از نخستین مناظره انتخاباتی صدا و سیما به دولت های روحانی حمله کرد. وقتی او درحال صحبت بود، گفت «قرارداد چین هم عرض کردم»؛ اما حرفش را ادامه نداد و به نوعی سخنش را خورد. قرارداد شهرداری با چینی ها برای واردات اتوبوس و تاکسی برای تهران با انتقادات زیادی روبرو شده است.

اهم سخنان او به این شرح است:

*در مجلس هفتم برنامه چهارم که مجلس ششم تصویب کرده بود، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با دلاریزه کردن بود که جلو آن را گرفتیم.

*ما هم کارشناسیم هم سیاستمدار.

*حرف‌های آقای پزشکیان مثل این است که فقط بگوییم سلامت چیز خوبی است!

*آقای پزشکیان می‌گویند ما اله می‌کنیم! نه! ما اله کردیم در 33 ماه شهرداری. با فساد و ناکارآمدی برخورد کردیم. طرف مردم ایستادیم. ما درآمدهای شهرداری را به سطحی رساندیم که غیر قابل باور است

*قرارداد چین هم عرض کردم...!؟!

*سال اول 346 هزار نفر در پویش «من شهردارم» شرکت کردند و در سال دولن یک میلیون و 350 هزار نفر شرکت کردند.

*مردم به ما نگاه می‌کنند که چطور رفتار می‌کنیم.

*اقدامات دولت آقای رئیسی کارهای بزرگی بود.

*اگر دستمان را به پای خودمان نگیریم دشمن به ما رحم نمی‌کند.

*وقتی میدان موفق بود دیپلماسی می‌تواند

*در دولتی که تشریف داشتید دیپلماسی التماسی را تجربه کردید و این راه حل نیست.

*ما در هفته اول در شهرداری حساب ها را شفاف کردیم

*ما توانستیم میزان درامد را به قدری بالا ببریم که غیر قابل تصور است.

*آقای پورمحمدی اصرار دارد که سیاست خارجی را به اقتصاد گره بزند

 

دیدگاه