زیدآبادی: انتقاد از دولت روحانی واجب است، اما از دولت رییسی حرام؟

فعال سیاسی از تفاوت موضع گیری در برابر انتقاد از دولت روحانی و دولت رئیسی انتقاد کرد.

به گزارش جهان مانا، احمد زید آبادی فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: ظاهراً در مناظرات انتخاباتی حمله و تهاجم به عملکرد دولت‌های قبلی بخصوص دولت حسن روحانی نه فقط مباح بلکه گویی واجب است، اما نقد عملکرد دولت مرحوم رئیسی گویی در شمار تابوها و امور ممنوعه و حرام قرار گرفته و صرفاً باید مورد تعریف و تجلیل قرار گیرد!

آیا در این باره دستورالعملی به کاندیداهای منتقد وضع موجود اعلام شده است؟ اگر شده است، آن‌ها به قیمت کناره‌گیری از مناطرات هم که شده، نباید زیر بار آن بروند. تن دادن به چنین ممنوعیت احتمالی، به منزله‌ی «سالی که نکوست از بهارش پیداست» خواهد بود!

 

دیدگاه