اولین توئیت محمد فاضلی بعد از تنش در میزگرد فرهنگی + عکس

محمد فاضلی دقایقی بعد از تنش در میزگرد فرهنگی پزشکیان توئیتی را منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا ، میزگرد فرهنگی مسعود پزشکیان با تنش به پایان رسید. این تنش درپی اظهارات تند کارشناس تلویزیون علیه مشاور پزشکیان رخ داد که سبب ترک برنامه از سوی محمد فاضلی شد.

محمد فاضلی کارشناس و جامعه شناس، در اولین واکنش به این ماجرا در توئیتی نوشت؛

من هیچ توییتی نزده‌ام؛ صبر می‌کنم و در آرامش خواهم نوشت.

اولین توئیت محمد فاضلی بعد از تنش در میزگرد فرهنگی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار