قالیباف: با فیلترینگ مخالفم!

محمدباقر قالیباف گفت که با فیلترینگ مخالفت است.

به گزارش جهان مانا، محمدباقر قالیباف درباره فضای مجازی گفت: فضای مجازی فضای زندگی مردم در همه ابعاد خود است. حتما با موضوع فیلترینگ مخالف هستم چون خطرات و فساد زیادی به دنبال خواهد داشت. ما در یک شرایطی تصمیمی می گیریم و آن را تبدیل به تهدید می کنیم. زمانی مانند سال ۱۴۰۱ موضوعات امنیتی داریم و در همه دنیا موضوعات امنیتی در اولویت است و آن بحثش جداست. حکمرانی در فضای مجازی یک ضرورت دارد.

او افزود: فرهنگ در حقیقت واقعیتش این است که مردم آن را تولید کرده و مصرف می کنند. دولت ها باید آن را ناوبری کنند. ما با این سرعت اینترنت و فیلترینگ چه می خواهیم بکنیم.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار