کتابخانه ملی: به ستاد پزشکیان، سالن ندادیم چون صداقت نداشتند!

کتابخانه ملی ادعایی را درباره اینکه چرا سالن کتابخانه ملی به یک برنامه اختصاص داده نشده مطرح کرد.

به گزارش جهان مانا، روزنامه ایران نوشت:

پس از آنکه علی تاجرنیا عضو شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی پزشکیان از لغو مراسم این کاندیدای انتخابات در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای تبیین موضوع و تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز شنبه دوم تیرماه شرکت لیان پرگاس باتاب به کتابخانه ملی مراجعه و تقاضای بهره‌برداری از سالن‌ها به منظور نشست هم اندیشی غذا و دارو می‌نماید. پس از اطلاع از اینکه هدف از این برنامه نشست تبلیغاتی مربوط به انتخابات بوده به دلیل بیان خلاف واقع شرکت لیان پرگاس باتاب و اصولاً این موضوع که معلوم نیست ربط آن با غذا و دارو چیست و پنهان کردن هدف از اجاره سالن، به نماینده شرکت مربوطه اعلام شد که به دلیل عدم صداقت در بیان موضوع اجاره و با توجه به اینکه حفظ امنیت و انتظامات چنین برنامه‌ای بدون اطلاع از محتوای آن مخاطراتی را به همراه داشت و ضمناً قرارداد هنوز به امضای نهایی طرفین نرسیده بود، منتفی شد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار