کنایه معنادار پورمحمدی به شعار جلیلی

مصطفی پورمحمدی در آخرین صحبت های خود به شعار انتخاباتی سعید جلیلی پاسخ داد.

به گزارش جهان مانا، مصطفی پورمحمدی در بخش پایانی سخنان خود با کنایه به شعار « یک جهان؛ یک فرصت» سعید جلیلی گفت: یک جهان کم آگاهی و یک ایران فرصت بر باد رفته است.

«یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش باشکوه» شعار جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار