کنایه سنگین محمد فاضلی به نامزدهای پوششی + عکس

یک جامعه شناس خطاب به نامزدهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری گفت: حال نامزدی که خودش می داند پوششی است و با چه کوششی از برنامه اش می گوید، خیلی باید خراب باشد.

به گزارش جهان مانا ، محمد فاضلی جامعه شناس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

حال نامزدی که خودش می داند پوششی است و با چه کوششی از برنامه اش می گوید، خیلی باید خراب باشد. ۲۴ تا ۴۸ ساعت دیگر باید صحنه را ترک کند.

خودش می داند تا چه حد ظاهرساز و کاذب است.

توئیت محمد فاضلی

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار