اولین کاندیدای پوششی انصراف داد

امیر حسین قاضی زاده هاشمی از انتخابات انصراف داد.

به گزارش جهان مانا، امیر حسین قاضی زاده هاشمی کاندید چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات انصراف داد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار