کاندیدای پوششی از جلیلی حمایت کرد

محمدرضا میرشمسی رئیس ستاد انتخاباتی قاضی زاده هاشمی در توئیتی از سعید جلیلی اعلام حمایت کرد و منصوری رییس ستاد جلیلی هم در پاسخ به او نوشت: مرسی؛ بابت به میدان آوردنِ ظرفیت ستادتان برای ما هم ممنونم.

به گزارش جهان مانا؛ محسن منصوری، رئیس ستاد جلیلی در پاسخ به پیام ستاد قاضی زاده هاشمی نوشت:

از مواضع انقلابی برادر عزیز قاضی زاده در مناظرات و دفاع از عملکرد دولت شهید رئیسی ممنونم، اقدام وحدت بخش ایشان در حافظه جمعی جبهه انقلاب باقی خواهد ماند. از جناب دکتر میرشمسی رئیس ستاد ایشان بابت به میدان آوردن ظرفیت ستادهای قاضی زاده برای دکتر جلیلی تشکر میکنم.

پیش از این محمد رضا میرشمسی رئیس ستاد قاضی زاده هاشمی نوشت: ادامه دولت شهید جمهور، رئیسی عزیز راهبرد دولت مرد، دولت خانواده بود، آقای قاضی زاده به این امید که جبهه انقلاب به نامزد واحد برسند و این راه تداوم یابد انصراف خود را از نامزدی ریاست جمهوری اعلام نمود برهمین اساس ستادهای انتخاباتی ایشان حمایت قاطع خود را از برادر عزیز سعید جلیلی اعلام می‌نماید.

توییت منصوری

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار