لبخندهای زاکانی در گفتگو با قاضی‌زاده هاشمی بعد از انصراف از انتخابات

صویری از لبخندهای زاکانی در گفتگو با قاضی‌زاده هاشمی بعد از انصراف از انتخابات سوژه عکاسان شد.

 

 

منبع: ایرنا
دیدگاه