مسعود بهنود رأی خود را به صندوق انداخت

تحلیلگر مسائل سیاسی، با باز نشر یادداشتی توییتری، از رأی دادن خود به پزشکیان خبر داد.

به گزارش جهان مانا ، مسعود بهنود، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، با باز نشر یادداشتی توییتری تاکید کرد:

آقای پزشکیان یه جمعی ما که امروز هم مثل قصه «گوانیو» در برابر «سائوسائو» افسانه سه برادر رای می‌دهیم ولی تو رو خدا:

راهی بزن که آهی بر سازِ آن توان زد

شعری بخوان که با او رَطلِ گران توان زد

گر دولتِ وصالت خواهد دری گشودن

سرها بدین تَخَیُّل بر آستان توان زد؟

توئیت مسعود بهنود

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار