سهم هر یک از نامزدها از آرا به تفکیک استان/ اینفوگرافی

در دور اول از ۳۱ استان کشور، مسعود پزشکیان در ۱۶ استان و سعید جلیلی در ۱۵ استان در دور اول حائز بیشترین آرا شدند.

به گزارش جهان مانا، همچنین پزشکیان در ۹ استان و جلیلی در ۷ استان حائز اکثریت مطلق(بیش از ۵۰ درصد) آرا شدند.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار