عزل تعدادی از اعضای شعب به دلیل جانبداری از یک نامزد

رئیس بازرسی انتخابات استان گیلان با بیان اینکه تاکنون بر اساس گزارش های مردمی و پایش منطقه ای حدود ۲۴ گزارش داشتیم که با برخی خاطیان برخورد شد، گفت: حتی تعدادی از اعضای شعب به دلیل جانبداری از یک کاندیدا عزل شدند، به صورت مستمر با تمام بازرسان در سطح استان در تماس هستیم.

به گزارش جهان مانا، رئیس بازرسی انتخابات استان گیلان، در گفتگویی تاکید کرد: تعدادی از اعضای شعب به دلیل جانبداری از یک کاندیدا عزل شدند، به صورت مستمر با تمام بازرسان در سطح استان در تماس هستیم.

وی ادامه داد: هیات بازرسی وظیفه بررسی حسن عملکرد ستاد انتخابات استان را برعهده داشته و بر روند فرآیندهای انتخاباتی نظارت دارد. همچنین به ازای هر ۱۰ صندوق یک بازرس داریم که از معاونین فرماندار انتخاب شده اند.

 

منبع: ايسنا
دیدگاه
آخرین اخبار
بازار